Privacyverklaring Maastricht Housing Universiteit Maastricht

In deze privacyverklaring vindt u hoe Maastricht Housing van de Universiteit Maastricht omgaat met uw persoonlijke gegevens, hoe en welke gegevens verzameld worden en waar uw gegevens voor gebruikt worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Maastricht Housing van de Universiteit Maastricht gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dit geldt ook al uw gegevens die in ons platform worden verwerkt. De volgende persoonlijke gegevens worden door Maastricht Housing opgeslagen:

 • Emailadres
 • Naam
 • Adres-Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Opleiding
 • (mobiel) telefoonnummer

Gebruik persoonlijke gegevens

 • Emailadres: voor het informeren over de activiteiten die de gebruiker uitvoert op het Maastrichthousing.com platform.
 • Naam: voor het genereren van e-mails en contacten met partijen binnen ons platform.
 • Adres-Woonplaats: wettelijke verplichting bij online-betalingen
 • Geboortedatum en geboorteplaats: voor het bepalen van leeftijdgrenzen bij woningcorporaties en het UM-Guesthouse.
 • (Mobiel) telefoonnummer: om verhuurder en huurder met elkaar in contact te brengen.
 • Nationaliteit: om te bepalen of een student binnen of buiten de EU komt om zo te bepalen af er gebruik gemaakt kan worden van voorrangsregelingen.

Uw gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Maastricht Housing.
Uw gegevens worden enkele jaren bewaard en worden opgeslagen op een Nederlands hosting platform.

Gegevens inzien / afmelden / verwijderen van gegevens

Elke gebruiker van ons platform heeft in zijn/haar persoonlijke accountinstellingen de mogelijkheid om zich uit te schrijven op ons platform.